Interprétation des rêves Mlle Hasse

clepymi, kocymi et voobsche nezdopovymi - neydacha dans delax, obman, obida, bolezn et neppiyatnocti; videt cheloveka co zdopovymi glazami - ydacha, ycpex dans delax et padoct.