Interprétation des rêves Mlle Hasse

neppiyatnoe ob'yacnenie c kpeditopami, zadolzhennoct.